Świdnica walczy z rakiem

Wciąż jeszcze rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Co roku w Polsce odnotowuje się ok. 3 tysiące zachorowań, 50% chorych umiera. Problem polega na tym, że im później dojdzie do diagnozy, tym ryzyko nieuleczenia nowotworu jest większe.

Rak szyjki macicy jest też jedynym nowotworem z którym można walczyć poprzez profilaktykę, poprzez skuteczne szczepienia. Niestety szczepionka ta wciąż jeszcze nie doczekała się refundacji z NFZ. Dlatego Świdnica chcąc ochronić świdnickie kobiety po raz kolejny realizuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018”.

Szczepieniem objęte są dziewczynki z rocznika 2003, 2004 i 2005 zamieszkałe na terenie miasta. Do tej pory zaszczepiono już ponad 140 z nich. Na pełny cykl szczepienia składają się trzy podania szczepionki. W 2016 roku pierwszą dawkę przyjęło 71 trzynastolatek. W 2017 roku wykonano już 345 szczepień dziewczynek urodzonych w 2003 roku – dwiema dawkami i w 2004 roku – trzema dawkami. W bieżącym roku ze szczepień mogą skorzystać dziewczynki urodzone w 2005 roku, zakłada się zaszczepienie około 230 uczennic.

Koszt szczepienia 1 osoby to ok. 500 zł, finansowany jest on w całości z budżetu miasta. W latach 2016 – 2017 roku samorząd wydatkował na ten cel prawie 94 tys. zł. W 2018 zaplanowano około 172 tys. zł.

– Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Zachęcam więc serdecznie Państwa do wzięcia udziału w prelekcjach dotyczących profilaktyki zakażeń wirusem HPV, które prowadzi wykwalifikowany personel medyczny. Pomocą służą realizatorzy programu, czyli pracownicy Przychodni Mieszko w Świdnicy, z którymi doskonale układa się współpraca przy realizacji tego przedsięwzięcia – mówi dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Danuta Nowicka.

Z zajęć edukacyjnych skorzystało już prawie 800 osób, czyli dziewczynek i chłopców, ich rodziców oraz wychowawców. Zakres poruszanej tematyki obejmuje m.in. podstawowe informacje o drogach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach związanych z HPV, jak również o korzyściach wynikających ze szczepień.

Szczepienia odbywają się w terminach uzgodnionych z Przychodnią Mieszko w Świdnicy, po wcześniejszym umówieniu osobiście lub telefonicznie – tel. 785 21 56 21 lub 74 856 87 87. Szczegółowe informacje uzyskać można pod powyższymi numerami telefonów.

(BaPu)

Powiązane artykuły