Wałbrzyski Oddział ZUS zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy

23 listopada (poniedziałek), godz. 11-13, s. 250

  • Rozpoczynasz prowadzenie działalności? Poznaj swoje prawa i obowiązki (Agnieszka Czerwińska) Zgłoszenie prowadzenia działalności, zgłoszenie siebie i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń społecznych, składanie dokumentów rozliczeniowych i opłacanie składek, jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta, zasady wypełniania i korygowania dokumentów, zasiłki, ulgi, e-płatnik, program Płatnik, korzyści płynące z PUE (eksperci z: ZUS, PUP, UP, PIP oraz z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego). Jaką wybrać formę opodatkowania w zależności od rodzaju zgłaszanej działalności gospodarczej, obowiązujące terminy, należne odsetki za zwłokę, najczęściej popełniane błędy przy zgłaszaniu działalności gospodarczej (ekspert z US). Skąd pozyskać środki finansowe na prowadzenie działalności? (RFW, PUP).

24 listopada (wtorek), godz. 8-10 oraz 12-14, s. 250

  • Jakość danych a rozliczenie konta Szkolenie z IPP. Wpływ wypełniania i korygowania dokumentów na rozliczenie konta, opłacanie składek a rozliczenie konta, wpływ IPP na rozliczenie konta; e-ZLA (eksperci z ZUS).

25 listopada (środa), godz. 11-13, s. 250

  • Rozliczanie i wypłata świadczeń (ekspert z ZUS)
  • Dokumentacja powypadkowa w ocenie Inspektora Pracy – od powiadomienia PIP do zakończenia postępowania (ekspert z PIP)

 

26 listopada (czwartek), godz. 11-13, s. 250

  • Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych do UE (eksperci z ZUS i z NFZ)
  • Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia i delegowanie pracowników do pracy za granicą (ekspert z PIP)

 

27 listopada (piątek), godz. 11-13, s. 250

  • Obowiązki płatnika składek w zakresie rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz obowiązki i uprawnienia płatnika podatku wobec Urzędu Skarbowego (eksperci z ZUS i z US) oraz konsultacje doradcy ds. ulg i umorzeń składek z tytułu ubezpieczenia społecznego (ZUS)

Udział w seminariach i szkoleniach jest bezpłatny

 

Powiązane artykuły