Wrocław wprowadził bezpłatne przejazdy dla dużych rodzin

Od dziś 13 stycznia wrocławskie rodziny wielodzietne korzystające z programu „Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej” mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską i pociągami  Regio Przewozów Regionalnych i osobowymi Kolei Dolnośląskich w granicach administracyjnych Wrocławia.

W mieście z programu korzysta około 4500 rodzin. Bezpłatne przejazdy będą z pewnością dużą ulgą dla ich kieszeni.

Za okazaniem ważnej Karty Rodzina Plus uczestnicy Programu mogą korzystać z:

  • bezpłatnych przejazdów środkami wrocławskiej komunikacji miejskiej na wszystkich liniach, również na liniach, funkcjonujących na mocy porozumień międzygminnych, których numery rozpoczynają się cyfrą 9… (na całej ich długości), dla rodziców i opiekunów prawnych w soboty, niedziele i święta, natomiast dla dzieci w wieku od 4 do 24 roku życia (jeżeli się uczą) we wszystkie dni tygodnia;
  • bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Wrocławia (obszar ograniczony stacjami kolejowymi oznaczonymi nazwą Wrocław), w pociągach Regio Przewozów Regionalnych i w pociągach osobowych Kolei Dolnośląskich, dla rodziców i opiekunów prawnych w soboty, niedziele i święta, natomiast dla dzieci w wieku od 4 do 24 roku życia (jeżeli się uczą) we wszystkie dni tygodnia.

Przed zaproponowaną zmianą dzieci i młodzież miały uprawnienie do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w soboty, niedziele i święta,

Co uprawnia do skorzystania z bezpłatnych przejazdów?

Warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów będzie Karta Rodzina Plus, którą posiadają rodziny wielodzietne uczestniczące w programie „Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej”. Karta wydawana jest dzieciom i dorosłym. Podczas kontroli biletów, karta jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna w przypadku dzieci, dowód osobisty lub paszport w przypadku osób pełnoletnich).

Przystąp do programu!

Do Programu „Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej” można przystąpić w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, ul. Strzegomską 6 pok. 26 (parter),

w poniedziałek, środę i piątek, w godz. 8.00 – 15.00, we wtorek w godz. 11.00 – 15.00, we czwartek w godz.9.00 – 17.00. Tel./fax (071) 78 23 595, 78 23 594; e-mail: Wiesława Gdeczyk – koordynator programu wieslawa.gdeczyk@mops.wroclaw.pl, centrum.psr@mops.wroclaw.pl

Wymagane dokumenty

  • dowody osobiste rodziców/opiekunów prawnych,
  • akty urodzenia dzieci do wglądu,
  • PESELE dzieci,
  • zaświadczenie, aktualną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia,
  • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka – stosowny dokument potwierdzający fakt umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

(ANAG)

 

Powiązane artykuły